Bilety autokarowe

WYSZUKAJ POŁĄCZENIE I KUP BILET


Kup polisę

Polisy i ubezpieczenia Signal Iduna Polisy i ubezpieczenia Europa Ubezpieczenia Colonnade Insurance

Serwis techniczny


Wszystkie problemy techniczne, reklamacje jak również zapytania dotyczące oferty należy kierować bezpośrednio pod adres:

Przewozy autokarowe - bus@voyager.pl

Polisa turystyczna - polisa@voyager.pl

Karty EURO26, Signal Iduna Card, Planeta Młodych - polisa@voyager.pl

REKLAMACJE:

Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji przewozu powinny być niezwłocznie składane na adres przewoźnika podany na stronie internetowej lub zakupionym bilecie, w formie pisemnej.
Reklamacje dotyczące realizacji przewozu powinny być składane dodatkowo do wiadomości serwisu najpóźniej do 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić szkodę do centrum alarmowego ubezpieczyciela zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia..

Wszystkie reklamacje dotyczące pracy serwisu powinny być składane najpóźniej do 24 godzin od zaistnienia przyczyny reklamacji.